Zpět na výpis kurzů

20/04/2022

Hospodaření příspěvkových organizací 2022

 • Lektor:Ing. Helena Plosová
 • Cena:1.790 Kč
 • Místo konáníDům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol3022021
 • Přihlášky do13.04.2022

Program kurzu:

 1. Finanční řízení a hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky
 2. Vztah zřizovatele a příspěvkové organizace
 3. Rozpočet PO a zdroje financování PO
 4. Peněžní fondy PO a jejich použití
 5. Správa a nakládání s majetkem PO, majetkové transakce, oceňování a evidence majetku
 6. Doplňková činnost
 7. Daňové aspekty hospodaření PO
 8. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu u PO