Zpět na výpis kurzů

11/10/2022

Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

ZRUŠENO

 • Lektor:Zdeňka Stránská
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníDKO Jihlava, Tolstého 2
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3022047
 • Přihlášky do6.10.2022

Program:

 1. Úvod a právní přehled všech právních předpisů, včetně novely zákona o evidenci obyvatel
  • Vývoj evidence obyvatel – historický přehled tohoto institutu na našem území
  • Základní právní předpis na úseku evidence obyvatel, tj. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, cíl právní úpravy, obsah zákona, základní pojmy, členění, základní teorie ze zákona
  • Aktuální a nejnovější novely prováděcích právních předpisů k zákonu, základní obsah aktuálně existujících prováděcích vyhlášek k zákonu pouze se zaměřením na činnost ohlašovny evidence obyvatel
  • Rezortní směrnice na úseku evidence obyvatel, dodržování a postupy ohlašovny podle směrnic
  • Přehled souvisejících právních předpisů v platném znění – včetně výkladu vybraných ustanovení občanského zákoníku
 2. Základní registry a informační systémy veřejné správy
  •  jejich úloha ve veřejné správě; výklad ve vztahu k EO (ROB, AIS ZR, AISEO, AISOP, AISCD, AISCIZ – CI).
 3. Základní pojmy + trvalý pobyt
  • Základní pojmy zákona o evidenci obyvatel (EO) - definice, pojmy, druhy evidence, subjekty údajů, výkon státní správy, územní členění státu a územní samospráva, ISEO – obsah, zapisovatelé a uživatelé, zdroje ISEO – příklady z praxe. Ochrana osobních údajů. Působnost na úseku EO – praktické postupy se zaměřením na činnosti ohlašovny.
  • Shrnutí základního obsahu prováděcích předpisů, výklad ve vztahu k činnosti ohlašovny EO
  • Zapisování a využívání údajů z informačního systému EO – kdo, kdy a v jakém rozsahu zapisuje údaje do IS; kdo a za jakých podmínek může využívat údaje z IS EO.
  • Trvalý pobyt, vznik a změny - definice. Změna místa trvalého pobytu – osobní podání, podání na základě zákonného zastoupení a na základě zmocnění. Povinnosti občana. Povinnosti ohlašovny. Výklad s uváděním praktických příkladů. Rušení trvalého pobytu – důvody, podmínky, příklady.  Ukončení trvalého pobytu – postup, příklady.
  • Základní otázky ochrany osobních údajů na úseku evidence obyvatel, zejm. nakládání s osobními údaji
  • Oprávnění k využívání osobních údajů evidence obyvatel
  • Správní poplatky na úseku EO 
 4. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností