Zpět na výpis kurzů

12/05/2023

Efektivní řešení konfliktů - úvod do problematiky

Akreditace MPSV č. A2022/1044-SP/PC/PP/VP

 • Lektor:Mgr. Věra Máchová
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023024
 • Přihlášky do9.5.2023
 • Úvod do problematiky – co je to konflikt
  • představení programu, lektora a účastníků
  • seznam konfliktních situací z praxe účastníků
  • co je to konflikt, mezilidská komunikace a zdroje konfliktů
  • plíživý vs. otevřený, roviny a druhy konfliktů, pozitivní a destruktivní konflikt
  • konflikt a profesní role
  • tři pilíře zvládání konfliktů
 • Strategie zvládání konfliktů
  • „strategie mudrc“: jak zachovat chladnou hlavu a kontrolu nad situací
  • metoda VOZ
  • 5 základních strategií zvládání konfliktů (ignorování, vztahování, vyjednávání, kontramanipulace, prosazení se)
  • odstupňování řešení konfliktu
  • zvládání námitek
  • zvládání nesouhlasu
 • „Manažerské“ strategie řešení konfliktů
  • konflikt mezi podřízenými: zprostředkování, delegování, arbitráž
  • 10 manažerských technik-opatření k předcházení či řešení konfliktů na pracovišti
 • Konfliktotvorné osoby
  • přímá agrese
  • arogance
  • kverulování
  • manipulace: neoprávněná kritika, citové vydírání aj.
  • techniky slovní sebeobrany
 • Konfliktotvorné situace
  • vytýkání nedostatků/chyb
  • sdělování „špatných“ zpráv
  • jak přijímat kritiku
 • Vyjednávání
  • měkký a tvrdý přístup
  • poziční a principiální vyjednávání
  • BATNA aneb plán B
  • 7 kroků argumentačního řetězce
 • Rozbor 2-3 vybraných konfliktů z praxe účastníků
  • rozbor konfliktů z praxe účastníků – metoda skupinového řešení problémů
  • diskuze, dotazy, ukončení programu