Zpět na výpis kurzů

16/11/2023

DPH u obcí a příspěvkových organizací - webinář

Akreditace MV

 • Lektor:Ing. Václav Benda
 • Cena:Kč 1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena a elektronicky zaslána v den konání akce
 • Místo konáníonline
 • Čas9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol3023046
 • Přihlášky do13.11.2023

Program:

Výklad bude zaměřen na uplatňování DPH u obcí a příspěvkových organizací podle aktuálně platné právní úpravy. Účastníci semináře budou informováni také o změnách zákona o DPH pro rok 2024 a dalších aktuálních praktických problémech při uplatňování DPH v neziskové sféře. 

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • Vymezení podmínek, za nichž jsou obce a příspěvkové organizace osobami povinnými k dani
 • Vymezení obratu pro účely DPH u obcí a příspěvkových organizací a podmínky pro jejich registrace plátce nebo identifikované osoby
 • Zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci plátce od 1.1.2023
 • Možnost zrušení registrace plátce ve vazbě na zvýšení limitu obratu,
 • Základní pravidla pro uplatňování daně na výstupu u činností, které jsou ekonomickou činností, včetně stanovení vzniku povinnosti přiznat daň a základu daně
 • Sazby daně v roce 2023 a jejich změny od 1.1.2024 dopadající na obce a příspěvkové organizace
 • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně přeúčtování energií v souvislosti s nájmem
 • Uplatňování nároku na odpočet daně u obcí a příspěvkových organizací
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění
 • Aktuální problémy v oblasti správy DPH