Zpět na výpis kurzů

19/05/2022

Živnostenské právo, aktuálmí stav a praxe

akreditace MVČR

Program kurzu:

 1. Aktuální problémy v aplikaci živnostenského práva
  • všeobecné podmínky provozování živnosti
  • překážky provozování živnosti
  • posuzování odborné způsobilosti včetně odborné praxe
  • dočasné poskytování služeb
 2. Aktuální novely živnostenského zákona
  • zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
  • zákon č. 527/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalších zákonů
  • zákon č. 117/2020 Sb., změna živnostenského zákona a dalších zákonů (zejména změna zákona o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu)
  • zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
  • další aktuální novely živnostenského zákona
 3. Nařízení vlády č. 208/2O21 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 4. Očekávané změny živnostenského zákona – výhled
  • novelizace živnostenského zákona v souvislosti se změnou zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
  • další připravované změny živnostenského práva.
 5. Diskuse