Zpět na výpis kurzů

16/11/2023

Práce s řidičským oprávněním a řidičským průkazem

Akreditace MV ČR

Program:

 1. Základní informace o novinkách v dané oblasti
 2. Řidičské oprávnění, řidičský průkaz
  • legislativa v oblasti řidičských oprávnění a řidičských průkazů
  • zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
  • psychická způsobilost k řízení motorových vozidel
  • odborná způsobilost k řízení motorových vozidel
  • řidičské oprávnění (udělení, podmínění, omezení, odnětí, vzdání se, pozbytí, pozastavení)
  • řidičský průkaz (vydání, odevzdání, vrácení, ztráta, odcizení, neplatnost)
  • mezinárodní řidičský průkaz (Vídeň 1968, Ženeva 1949)
  • řidičské průkazy vydané jiným členským státem
  • řidičské průkazy vydané „cizím státem“
 3. Dotazy a diskuse k problematice