Zpět na výpis kurzů

01/05/2023

Manipulace v mezilidské komunikaci

Akreditace MV ČR

Program kurzu:

●    Jak spolu mluvíme - běžná společenská komunikace, otevřená profesní komunikace a manipulativní komunikace
●    Jak rozpoznat manipulaci
●    Nejčastější typy manipulátorů
●    Co manipulátor říká a co tím myslí
●    Proč jsou manipulátoři úspěšní
●    Řečnické manipulativní techniky
-    zmatení partnera, psychologická mlha (demagogie, vynechávání informací aj.)
-    využití emocí, vyvedení z emoční rovnováhy (osobní útoky, snaha vyvolat soucit aj.)
-    způsoby získávání poziční převahy (otázky, tvrdý útok, přerušování jednání aj.)
●    Jak se konstruktivně vypořádat s manipulací
-    techniky: parafrázování, „odkrytí hry“, důrazné a přitom zdvořilé odmítnutí požadavku, sebevědomé způsoby odmítání, ignorování sdělení, reakce na citové vydírání, reakce na pomluvu, metoda PPP, expoziční terapie, protiotázky, technika odkladu aj.
-    výměna zkušeností, otázky, odpovědi, diskuse