Zpět na výpis kurzů

07/03/2023

Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace

Seminář je obsazený

 • Lektor:Mgr. Věra Máchová
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202312
 • Přihlášky do05.03.2023
 1. Úvod
  • Stanovení hlavního cíle vzdělávacího programu, obsahu a časového plánu vzdělávacího programu, očekávání a korekce očekávání účastníků.
 2. Psychopatie v kontextu disociální poruchy osobnosti a koncepty psychopatie
  • Komunikace - složky komunikace.
  • Jaké bariéry komunikaci brání a jak se v komunikaci s klientem projevují.
  • Disociální porucha osobnosti F60.2 (MKN-10) - osobnost sociopatická, osobnost psychopatická.
  • Antisociální porucha dle DSM V. Odlišení od narcistické, histrionské a emočně nestabilní poruchy osobnosti.
  • Komorbidita.
  • Názory na příčiny vzniku psychopatických rysů.
  • Projevy připomínající psychopatické rysy u dětí a mladistvých.
  • Obtíže při zjišťování psychopatie, psychopatických rysů.
  • Projevy mužské a ženské psychopatie.
  • Robert Hare - kriminální psycholog, přední odborník na problematiku psychopatie.
  • Kriminalita lidí s psychopatickými rysy. Tzv. korporátní psychopati. Hareho škála psychopatie - PCL-R, české vydání. B-Scan. Big 5 - OCEAN model. Kevin Dutton - teorie psychopatického spektra.
 3. Výzkumy v oblasti psychopatických rysů a dopad do praxe v sociální sféře
  • Výzkumy v oblasti fungování lidského mozku lidí s psychopatickými rysy - odlišnosti způsobující jiný způsob prožívání emocí, zvláště strachu, a svědomí.
  • Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na zvládání mimořádně stresových situací - místo akutní stresové reakce změněný stav vědomí, theta vlny.
  • Výzkumy o vlivu psychopatických rysů na vnímání a zvládání sociálních situací - emoční barvoslepost, chladná empatie, adaptace na společnost a zvláštnosti v oblasti morálky při řešení morálních dilemat.
  • Výzkum zaměřený na odhalování nebezpečných osobností profesionály v oblasti sociálních služeb.
  • Neúspěšné strategie při snaze navázat fungující vztah spolupráce sociálním pracovníkem či pracovníkem v sociálních službách s klientem s psychopatickými rysy - vysvětlení na příkladech z praxe.
 4. Specifické dovednosti a potřeby spojované s osobnostmi vykazující psychopatický rysy
  • Charisma, šarm/hypnóza, paralýza - mimořádná dovednost oslabit u partnera v komunikaci kritické myšlení a vůli. Přesvědčování, výmluvnost, lhaní - dovednost účinné manipulace.
  • Nadstandardně úspěšná "hra na lítost". Dovednost rozpoznat podle chůze oslabené jedince (oběti násilného činu, šikany).
  • Dovednost navázání psychopatického pouta - používané strategie.
  • Potřeba vzrušení, extrémních zážitků. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu k rodinným příslušníkům. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu ke společnosti.
  • Vzájemné vztahy mezi osobnostmi s psychopatickými rysy.
  • Potřeba okamžitého uspokojení.
  • Charisma, šarm/hypnóza, paralýza - mimořádná dovednost oslabit u partnera v komunikaci kritické myšlení a vůli. Přesvědčování, výmluvnost, lhaní - dovednost účinné manipulace. Nadstandardně úspěšná "hra na lítost".
  • Dovednost rozpoznat podle chůze oslabené jedince (oběti násilného činu, šikany). Dovednost navázání psychopatického pouta - používané strategie.
  • Potřeba vzrušení, extrémních zážitků. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu k rodinným příslušníkům. Potřeby lidí s psychopatickými rysy ve vztahu ke společnosti.
  • Vzájemné vztahy mezi osobnostmi s psychopatickými rysy. Potřeba okamžitého uspokojení.
 5. Jak jednat s lidmi s psychopatickými rysy
  • Nutnost bezpečí a ochrany pracovníka při práci s lidmi s psychopatickými rysy. Zásady pro jednání s lidmi s psychopatickými rysy při standardní pracovní situaci.
  • Příprava pracovníka před mimořádným jednáním, techniky sebeobrany v průběhu jednání. Jak předcházet krizovým situacím, které mohou při kontaktu s takovým klientem vzniknout.
  • Jak postupovat při řešení konfliktu s člověkem s psychopatickými rysy. Vybrané techniky, o které se opírá péče o lidi s psychopatickými rysy (nastavení pravidel, pozitivní podmiňování aj.).
  • Duševní hygiena pracovníka.
  • Příklady „dobré praxe“.
  • Shrnutí - úspěšné strategie pro práci s klientem s psychopatickými rysy.
 6. Závěr
  • Společná rekapitulace kurzu, zodpovězení dotazů.