Zpět na výpis kurzů

02/06/2022

Správní řád

akreditace MVČR

Program kurzu:

  1. Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
  2. Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
  3. Úkony správního orgánu v návaznosti na datové schránky (vedení spisu, doručování)
  4. Úkony účastníků řízení, zastupování (včetně doručování)
  5. Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
  6. Přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí
  7. Krátký exkurs do opravných prostředků a některých zvláštních typů řízení
  8. Diskuse, dotazy zaměřené na praxi