Zpět na výpis kurzů

16/04/2023

Základy rodinného systému a jeho dopad na vývoj dítěte - z hlediska praxe

  • Lektor:JUDr. Markéta Menšíková-Franzová, Mgr. Jana Kučerová
  • Cena:1.990,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
  • Místo konáníKonferenční sál, SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
  • Čas9:00 - 14:00
  • Variabilní symbol202328
  • Přihlášky do13.05.2023

1. Rodina v dnešní společnosti

2. Maslowova pyramida potřeb
a)    potřeba seberealizace
b)    potřeba uznání, úcty
c)    potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti
d)    potřeba bezpečí, jistoty
e)    základní tělesné, fyziologické potřeby

3. Základní zákony
a)    postavení v systému
b)    sounáležitost členů rodiny
c)    zákon o vyrovnaném dávání a braní

4. Časová osa života ženy a muže promítnutá do kontextu rodiny
a)    základní úloha ženy a muže
b)    základní mezníky v partnerském vztahu
c)    svatba
d)     dítě
e)    přechod muže X ženy
f)    úmrtí v rodině