Zpět na výpis kurzů

11/03/2023

Veřejné zakázky malého rozsahu - webinář

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Mgr. Martin Budiš
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202319
 • Přihlášky do08.04.2023

Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.

V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozvědí, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR.

Účastníci budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem na připravovaný zákon o veřejných zakázkách.

 

Program:

 1. Co je to veřejná zakázka malého rozsahu
 2. Limity veřejných zakázek malého rozsahu 
 3. Jakým způsobem zadavatel zjistí, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
 4. Co musí zadavatel učinit, rozhodne-li se zadat veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona
 5. Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu
  • úprava v zákoně o zadávání veřejných zakázek
  • důležité odkazy a metodické dokumenty
 6. Revize důležitých pojmů - předmět VZ, předpokládaná hodnota, finanční limity, lhůty a další
 7. Zásady, které musí být při zadávání vždy dodrženy
 8. Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)
  • přímé zadání 
  • uzavřená výzva 
  • otevřená výzva
 9. Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
 10. Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona
 11.  Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno)
 12. Kvalifikace
  • stanovení požadavků na prokázání kvalifikace 
  • posuzování kvalifikace 
  • obsah čestného prohlášení 
  • dodatečné prokazování kvalifikace 
  • hodnocení nabídek
 13. Doručování a uveřejňování výzvy
  • obsah výzvy 
  • profil zadavatele 
  • stejný okruh zájemců
 14. Součinnost při uzavírání smlouvy
 15. Změny smlouvy
  • podstatné změny smlouvy 
  • nepodstatné změny smlouvy 
 16. Diskuze a dotazy