Zpět na výpis kurzů

04/04/2024

Veřejné zakázky malého rozsahu po novele - webinář

Akreditace MVČR

 • Lektor:Mgr. Martin Budiš
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202409
 • Přihlášky do01.04.2024

Cíl semináře:


Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.
V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozví, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR..
Účastníci budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s ohledem na novelu dle zákona č. 166/2023 Sb. platnou od 16.7.2023.


Program:

 • Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu:
 • Základní pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • Způsoby zahájení, doporučené lhůty pro podání nabídek, limity požadavků na prokázání kvalifikace
 • Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)
  1. Přímé zadání
  2. Uzavřená výzva
  3. Otevřená výzva
 • Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
 • Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona
 • Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno)
 • Kvalifikace
  • stanovení požadavků na prokázání kvalifikace
  • posuzování kvalifikace
  • obsah čestného prohlášení
  • dodatečné prokazování kvalifikace
  • hodnocení nabídek
 • Doručování a uveřejňování výzvy
 • Součinnost při uzavírání smlouvy
 • Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
 • Průběh posouzení a hodnocení nabídek
 • Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení
 • Změny smlouvy
  • Podstatné změny smlouvy
  • Nepodstatné změny smlouvy  
 • Dotazy, diskuze