Zpět na výpis kurzů

11/06/2024

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení s ohledem na novelu zákona - webinář

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Mgr. Martin Budiš
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202426
 • Přihlášky do10.06.2024

Seznamte se s postupy dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, u zakázek malého rozsahu a u výběrového řízení zadaného formou zjednodušeného podlimitního řízení. Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování.

Zaměříme se i na novelu zákona č. 166/2023 Sb. platnou od 16.7.2023 týkající se kompletní revizi zákona.

V rámci novely zákona bude vysvětleno, jaké dopady bude mít provedená změna na praktický postup. Informace budou zejména zaměřeny na upřesnění transpozice zadávacích směrnic, zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, snížení administrativní zátěže a rozšíření práv účastníků zadávacího řízení.

Program:

 1. Veřejné zakázky malého rozsahu
  • Co je to veřejná zakázka malého rozsahu.
  • Limity veřejných zakázek malého rozsahu.
  • Jakým způsobem zadavatel zjistí, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.
  • Jakým způsobem zadat veřejnou zakázku malého rozsahu.
  • Co musí zadavatel učinit, rozhodne-li se zadat veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona.
  • Uzavření smlouvy.
  • Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy.
 2. Zjednodušené podlimitní řízení
  • Podmínky použití.
  • Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení.
  • Od otevírání nabídek do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (prokazování a posuzování kvalifikace).
  • Uzavření smlouvy.
  • Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy.
  • Změna závazku ze smlouvy.