Zpět na výpis kurzů

10/01/2023

Vedení hodnotících rozhovorů - webinář

Seminář je plně obsazen

  • Lektor:Mgr. Věra Máchová
  • Cena:1890,-
  • Místo konáníOn-line
  • Čas9:00 - 14:00
  • Variabilní symbol202302
  • Přihlášky do08.01.2023


Cílem tohoto vzdělávacího programu je získat znalosti o způsobu přípravy, řízení průběhu a využití hodnotícího rozhovoru. Seznámit se s typickými problémy a konflikty při hodnotících rozhovorech a osvojit si jejich řešení. Dozvědět se, jak efektivně vést hodnotící rozhovor.

Určeno pro:
pracovníky ve vedoucích funkcích


Obsah:
    1. Význam hodnocení, jeho cíle a přínosy (pro organizaci, pro hodnotitele, pro pracovníka)
    2. Průběh hodnocení a průběh samotného rozhovoru – fáze
    3. Jak se připravit na vedení hodnotícího rozhovoru – příprava podkladů
    4. Hodnotící formulář a plán osobního rozvoje, hodnocení a odměňování
    5. Jak efektivně vést hodnotící rozhovor (zásady vedení, chyby při vedení, dovednosti manažera, poskytování zpětné vazby, motivace…)
    6. Nástrahy při provádění pohovoru, jak zvládat emoce při hodnotícím rozhovoru
    7. Stanovení cílů – metoda SMART, odsouhlasení cíle a plánu rozvoje
    8. Komunikace při neshodě, obvyklé konflikty v rámci hodnotícího rozhovoru
    9. Jak pracovat s výstupy hodnocení
    10.Příklady dobré praxe / výměna zkušeností / diskuze