Zpět na výpis kurzů

08/09/2022

Úkoly orgánů obcí při ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce

Akreditace MV ČR

 • Lektor:JUDr. Miroslav Kubánek
 • Cena:1.800 Kč
 • Místo konáníon-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202232
 • Přihlášky do02.09.2022

Cíl kurzu: 

Cílem vzdělávacího programu je přiblížit úkoly, které mají orgány obcí v období voleb do zastupitelstva obce, vysvětlit některé nejasné pojmy a na praktických případech objasnit cíle a úkoly ustavujícího zasedání zastupitelstva, první schůze rady, včetně upřesnění vztahů orgánů obce navzájem.

Program kurzu:

 1. Ústavní rámec a dvojí postavení obcí
 2. Vybraná ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vznik a zánik mandátu člena zastupitelstva obce, neslučitelnost s výkonem jiných funkcí, náhradníci)
 3. Vybraná ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 4. Zastupitelstvo a rada obce po volbách – co, jak a kdy
 5. Úkoly úřadu
 6. Předání funkcí
 7. Výklad vybraných částí zákona o obcích zvláště důležitých pro činnost zastupitelstva obce, rady obce, starosty, výborů zastupitelstva a komisí rady, obecního úřadu (tzv. „mezidobí“ apod.)
 8. Vzájemné vztahy orgánů obce
 9. Problémové situace
 10. Dotazy a diskuze