Zpět na výpis kurzů

03/06/2022

Úkoly orgánů obcí při ukončení a zahájení volebního období zastupitelstva obce

O akreditaci u MV je požádáno

 • Lektor:JUDr. Miroslav Kubánek
 • Cena:1790,-
 • Místo konáníON-LINE přenos
 • Čas9:00
 • Variabilní symbol202228
 • Přihlášky do01.01.2022

Komu je kurz určen:

Školení je určeno pro osoby odpovědné za přípravu a průběh voleb a realizaci úkolů s volbami spojených.

Cíl kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je přiblížit úkoly, které mají orgány obcí v období voleb do zastupitelstva obce, vysvětlit některé nejasné pojmy a na praktických případech objasnit cíle a úkoly ustavujícího zasedání zastupitelstva, první schůze rady, včetně upřesnění vztahů orgánů obce navzájem.

Program kurzu:

 • Ústavní rámec a dvojí postavení obcí
 • Vybraná ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vznik a zánik mandátu člena zastupitelstva obce, neslučitelnost s výkonem jiných funkcí, náhradníci)
 • Vybraná ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zastupitelstvo a rada obce po volbách – co, jak a kdy
 • Úkoly úřadu
 • Předání funkcí
 • Výklad vybraných částí zákona o obcích zvláště důležitých pro činnost zastupitelstva obce, rady obce, starosty, výborů zastupitelstva a komisí rady, obecního úřadu (tzv. „mezidobí“ apod.)
 • Vzájemné vztahy orgánů obce
 • Problémové situace
 • Dotazy a diskuze

Pro sledování on-line semináře je zapotřebí:

 • počítač (případně tablet), reproduktory nebo sluchátka s mikrofonem, vhodná je i webkamera
 • stabilní připojení k internetu
 • webový prohlížeč Google Chrome – možnost stažení na https://www.google.com/intl/cs/chrome/

Přihlášení zájemci o on-line seminář obdrží elektronicky odkaz, na kterém bude vysílání kurzu probíhat, prezentaci k semináři a stručný manuál pro práci v aplikaci Microsoft Teams.