Zpět na výpis kurzů

13/04/2023

Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2023 - transfery, fondy

  1. Definice transferu a jeho uplatnění ve financování činnosti PO
  2. Typy transferů (příspěvky, dotace, dary)
  3. Metodická pomůcka MF ČR k transferům (2022)
  4. Konkrétní příklady účtování transferů
  5. Tvorba a použití peněžních fondů PO (FKSP, rezervní fond, fond investic)
  6. Konkrétní příklady účtování o fondech
  7. Nedostatky v účetní praxi zjišťované při kontrolách