Zpět na výpis kurzů

15/11/2022

Účetní závěrka PO

Akreditace MV ČR

1)    Platná legislativa a metodika k sestavení účetní závěrky
2)    Definice a účel účetní závěrky
3)    Struktura účetní závěrky – účetní výkazy a jejich provázanost
4)    Harmonogram účetní závěrky včetně návaznosti na výsledky inventarizace
5)    Závěrkové účetní operace – okruhy kontrol úplnosti účetních záznamů
6)    Sestavení účetní závěrky
7)    Příloha účetní závěrky
8)    Předkládaní účetních závěrek do CSÚIS
9)    Schválení účetní závěrky zřizovatelem