Zpět na výpis kurzů

25/04/2023

Střet zájmů, aktuality a praxe

Akreditace MV ČR

 • Lektor:JUDr. Miroslav Kubánek
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202324
 • Přihlášky do20.05.2023
 • Poslední změny v oblasti právní úpravy střetu zájmů
 • Účel a předmět regulace zákona o střetu zájmů
 • Skupiny osob v postavení veřejných funkcionářů
 • Základní povinnosti veřejných funkcionářů, neslučitelnosti
 • Podpůrný orgán a elektronický registr oznámení
 • Oznámení o osobním zájmu 
 • Oznámení o činnostech 
 • Oznámení o majetku 
 • Oznámení o příjmech, darech a závazcích
 • Odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení zákona o střetu zájmů
 • Výměna zkušeností a diskuse