Zpět na výpis kurzů

19/09/2023

Správní řád - pokračovací a doplňkové otázky ke správnímu řádu v praxi

seminář zrušen

Program:

 • připomenutí významných otázek a odpovědi na dotazy
 • zajištění průběhu řízení
 • přerušení řízení
 • ukončení řízení (způsoby, rozhodnutí a jeho formy, náležitosti rozhodnutí, vlastnosti rozhodnutí)
 • opatření proti nečinnosti
 • opravné prostředky (řádné, mimořádné, správní soudnictví)
 • exekuce (na peněžitá a nepeněžitá plnění)
 • stížnosti
 • speciality v řízeních a rozhodnutích
 • postupy podle IV. až VI. části správního řádu
 • judikatura a aplikace
 • dotazy a diskuse