Zpět na výpis kurzů

03/11/2022

Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praktických příkladech

Akreditace MV ČR

Program:

 1. Právní rámec
  • Přehled právních předpisů a judikatury upravujících problematiku rušení údaje o místu trvalého pobytu.
 2. Konkrétní příklady ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
  • Existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu potvrzené účastníkem, kterému se údaj o místu trvalého pobytu ruší – podání návrhu, splnění povinnosti navrhovatele, protokol o ústním podání, vydání rozhodnutí.
  • Prokázání existence důvodů listinnými podklady ze strany navrhovatele – podání návrhu, ukázky listin prokazujících existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, oznámení o zahájení řízení a výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
  • Ustanovení opatrovníka účastníkovi, jemuž se ruší údaj o místu trvalého pobytu – důvody pro ustanovení opatrovníka, usnesení o ustanovení opatrovníka, účinnost ustanovení opatrovníka, zánik funkce opatrovníka
  • Provedení důkazu výslechem svědků požadovaným navrhovatelem – podání návrhu, určení data dokazování, oznámení o zahájení řízení a vyrozumění o dokazování, předvolání svědků, protokol o výslechu, výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí
  • Neprokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatelem při podání návrhu – oznámení o zahájení řízení a výzva k prokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, určení data dokazování, vyrozumění o dokazování, předvolání svědků, protokol o výslechu, výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
  • Neuhrazení správního poplatku navrhovatelem – oznámení o zahájení řízení a výzva k zaplacení správního poplatku, vydání usnesení o zastavení řízení.
  • Neprokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatelem – rozhodnutí o zamítnutí návrhu.
  • Nemožnost vyhovění návrhu – rozhodnutí o zamítnutí návrhu.
  • Změna v posuzovaných podmínkách po podání návrhu – usnesení o zastavení řízení.
  • Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední – vyhodnocení podnětu, obstarávání podkladů, oznámení o zahájení řízení a výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
 3. Diskuse a dotazy