Zpět na výpis kurzů

09/06/2023

Praktická řešení vybraných oblastí hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace (PO) - webinář

  • Lektor:Ing. Helena Plosová
  • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
  • Místo konáníOn-line
  • Čas9:00 - 14:00
  • Variabilní symbol202330
  • Přihlášky do03.06.2023

1)    Finanční a majetkoprávní vztahy PO a zřizovatele
2)    Majetkové dispozice a jejich zachycení v účetnictví
3)    Hlavní a doplňková činnost PO z daňového hlediska
4)    Stravování zaměstnanců PO v návaznosti na uplatňování stravenkového paušálu
5)    Problematické čerpání FKSP
6)    Dary u PO
7)    Účtování o zásobách
8)    Opravy nesprávností minulých let – účtování na účtu 408
9)    Dotazy účastníků