Zpět na výpis kurzů

06/06/2023

Praktická řešení vybraných oblastí hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace (PO)

1)    Finanční a majetkoprávní vztahy PO a zřizovatele
2)    Majetkové dispozice a jejich zachycení v účetnictví
3)    Hlavní a doplňková činnost PO z daňového hlediska
4)    Stravování zaměstnanců PO v návaznosti na uplatňování stravenkového paušálu
5)    Problematické čerpání FKSP
6)    Dary u PO
7)    Účtování o zásobách
8)    Opravy nesprávností minulých let – účtování na účtu 408
9)    Dotazy účastníků