Zpět na výpis kurzů

10/02/2023

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele v roce 2023, novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. účinná od 1.1.2023

  • Lektor:Robert Křepinský
  • Cena:1890,-
  • Místo konáníOn-line
  • Čas9:00 - 14:00
  • Variabilní symbol202310
  • Přihlášky do08.02.2023

 
1.    Právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy – novela zákona č. 373/2011 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. (zákon č. 202/2017 Sb., zákon č. 205/2020 Sb.) a vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška č. 436/2017 Sb., č. 452/2022 Sb.)
2.    Vyhláška č. 452/2022 Sb. – změny ve vyhlášce č. 79/2013 Sb., a jejich dopad pro praxi v roce 2023
3.    Pracovnělékařské služby a zákoník práce
4.    Volba poskytovatele PLS, oprávnění, účel, náplň a úkoly pracovnělékařských služeb
5.    Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a poskytovatele pracovnělékařských služeb
6.    Úhrada nákladů spojených se zajišťováním pracovnělékařských služeb
7.    Pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů
8.    Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, podmínky k vydání lékařského posudku, právní účinky a platnost lékařského posudku, potvrzení o provedení výstupní prohlídky
9.    Přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání

Lektor: Robert KŘEPINSKÝ
-    člen Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR 
-    předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP