Zpět na výpis kurzů

14/03/2023

Pomocný analytický přehled (PAP)

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Ing. Nikola Kortanová , Ing. Tomáš Sluka
 • Cena:Kč 2.100,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202306
 • Přihlášky do11.03.2023

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) územních samosprávných celků (kraje a obce s počtem obyvatel 3000 a více) a jimi zřízených příspěvkových organizací (aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč), které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním závazného vzoru PAP. V kurzu se zaměříme na obsah jednotlivých částí PAP, specifika ve vykazování partnerů v PAP a na jednotlivé typy změn, jejichž použití si vysvětlíme na praktických příkladech. Část semináře je věnována kontrolním vazbám, které jsou nastaveny pro předávání PAP do Centrálního systému účetních informací státu. Stěžejní část semináře je pak věnována konkrétním postupům účtování s vazbou na vykazování v PAP, a to včetně následné diskuse nad dotazy účastníků, které je možné i zaslat předem.

Program

 • aktuální a připravované legislativní změny v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví
  • novinky v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví od 1. 1. 2022,
  • připravované legislativní úpravy v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví s účinností od 1. 1. 2024
 • důvody předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)
  • uživatelé údajů z PAP,
  • legislativní zakotvení PAP v právních předpisech,
  • vymezení účetních jednotek předávajících PAP
 • aktuální znění závazného vzoru PAP
 • obsah jednotlivých částí PAP
  • struktura jednotlivých částí PAP a jejich vzájemná provázanost,
  • vykazování transferů v PAP včetně partnerů,
  • postup při vykazování identifikátoru veřejné zakázky,
  • opravy v PAP
 • partneři v PAP
  • definice jednotlivých partnerů v PAP
  • partneři pro účely sestavování účetních výkazů za ČR
  • identifikátory partnerů v PAP
 • typy změn – definice a příklady
  • obsahové vymezení typů změn v částech IV. až VIII. PAP, včetně požadavků na sledování partnera u typů změn
 • kontrolní vazby v PAP
  • vnitrovýkazové, mezivýkazové a křížové kontroly
 • konkrétní praktické příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP
 • dotazy a diskuse


Lektoři:
Ing. Nikola Kortanová - odbornice VS, oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Ing. Tomáš Sluka - odborník VS, vedoucí oddělení rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů MF ČR