Zpět na výpis kurzů

05/03/2024

Pohřebnictví, veřejná pohřebiště a povinnosti měst a obcí - webinář

Akreditace MV ČR

 • Lektor:ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202413
 • Přihlášky do2.3.2024

Nenechte si ujít kurz z oblasti pohřebnictví, kterým vás provede Tomáš Kotrlý, odborník v oboru, dlouholetý lektor a autor knihy Pohřebnictví a mnoha článků (www.pohrebiste.cz). Užitečné informace se dozvědí jak provozovatelé a správci pohřebišť, ale také referenti zajišťující sociální pohřby. V průběhu kurzu bude prostor i pro vaše dotazy.


Program:

Provozování veřejných pohřebišť

 • Na co nezapomenout při uzavírání nájemní smlouvy k hrobovému místu?
 • Kdo má přednost při přechodu nájmu po smrti nájemce?
 • Jak postupovat při ukončení nájmu?
 • Kdo může odstranit a kam uložit hrobové zařízení?
 • Kam uložit kosti z hrobu v případě nového nájmu?
 • Co je nutné a co vhodné zahrnout do řádu pohřebiště?
 • Jaká rakev patří do hrobky?
 • Lze zakázat pohřbívání v plastových vacích?
 • Vztahuje se tlecí doba i na zpopelněné ostatky?
 • Co je a co není exhumace?
 • Za jakých podmínek může pohřbívat „cizí“ hrobník?
 • Smí se na výkopu hrobu podílet osoba blízká zemřelému?
 • Má obec právo zakázat pohřbení zemřelého, který měl trvalý pobyt jinde?

Sociální pohřby

 • Jaké povinnosti má obec?
 • Musí obec oslovit osoby blízké?
 • Kdy může obec nejdříve pohřbít?
 • Kdo platí uložení těla po úmrtí?
 • Za jakých podmínek lze pohřbít cizince v krematoriu?
 • Jak postupovat při úmrtí osoby neznámé totožnosti?
 • Jaké jsou povinnosti dědiců?
 • Proč má být urna co nejdříve přenesena na hřbitov?
 • Má obec vydat urnu pozůstalým?
 • Je vhodnější rozptyl popela nebo uložení urny do hrobu?
 • Existuje lhůta pro podání žádosti obce o refundaci vynaložených nákladů?
 • Jak má obec uplatnit své nároky u Ministerstva pro místní rozvoj?
 • Je Ministerstvo pro místní rozvoj povinno uhradit všechny účtované položky?