Zpět na výpis kurzů

30/03/2023

Pohřebnictví, veřejná pohřebiště a povinnosti měst a obcí - webinář

Akreditace MVČR

 • Lektor:ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
 • Cena:1.890,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202314
 • Přihlášky do27.03.2023

Účastníci webináře se seznámí s problematikou zákona o pohřebnictví a jeho aplikací v praxi. Pozornost bude zaměřena především na role obcí při zajišťování tzv. sociálních pohřbů, provozování veřejných pohřebišť, vedení příslušných evidencí či při přípravách smluv o nájmu hrobových míst včetně uplatňovaní DPH. Dostatečný prostor bude věnován diskuzi s možností pokládání konkrétních dotazů.

Program:

 • Zákon o pohřebnictví – velká novela účinná od 1.9.2017, přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví
 • Kontrolní orgány a nejčastější přestupky v pohřebnictví
 • Sociální pohřby – role obcí a pohřebních služeb při zajištění slušného pohřbení (tzv. sociální pohřby), jednání s pozůstalými, kteří odmítají sjednat pohřeb, problematika poradenství pro pozůstalé, hledání osob blízkých zemřelému a komunikace s rodinou zemřelého
 • Jak nakládat s opuštěnými urnami v souladu s novým občanským zákoníkem
 • Příprava smlouvy o nájmu hrobového místa, upozornění na nejčastější chyby v DPH
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení
 • Přechod nájmu hrobového místa na dědice
 • Hrobová místa poskytnutá tzv. na dobu trvání hřbitova
 • Postupy spojené s skončením nájmu hrobového místa
 • Nakládání s opuštěnými náhrobky na hrobových místech bez nájemní smlouvy
 • Problematika řádů pohřebišť
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxe