Zpět na výpis kurzů

22/11/2022

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě - webinář

Akreditace MV ČR

  • Lektor:Mgr. Bc. Jaroslav Dolejš
  • Cena:1890,-
  • Místo konáníOn-line
  • Čas9:00 - 14:00
  • Variabilní symbol202245
  • Přihlášky do20.11.2022

1.    Obecné informace k problematice odměňování zaměstnanců za práci
- část šestá zákoníku práce, nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy a o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- východiska právní úpravy, minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy, zásada rovného odměňování, splatnost a výplata atd.

2.    Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- část šestá zákoníku práce, prováděcí právní předpisy (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
- plat a náležitosti jeho poskytování, platový tarif, zařazování do platové třídy, zařazování do platového stupně, režimové příplatky (práce přesčas, práce v noci ad.), ostatní mimotarifní složky platu atd.

3.    Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků