Zpět na výpis kurzů

14/03/2023

Obecní kronika

 1. Kronikář a aktuální legislativa 
  • Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb.
  • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí
  • Ochrana osobních údajů
 2. Formální úprava obecní kroniky
  • Praktické rady a zkušenosti
  • Kronika v elektronické podobě s následným vytištěním
  • Kronika ve formě ručně psané knihy s číslovanými listy
 3. Obsah kroniky
  • Podklady pro zápis do kroniky
  • Přílohy k obecní kronice
 4. Spolupráce kronikářů, diskuse a výměna zkušeností