Zpět na výpis kurzů

16/05/2024

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení - nově schválené změny u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP)- od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025 - prezenční seminář

Akreditace MV ČR

Program:

 1. Základní informace o schválené právní úpravě změn v sociálním pojištění u zaměstnanců činných na základě DPP
 2. Změny od 1. 7. 2024
  • Oznamování nástupu do zaměstnání u všech zaměstnanců na DPP - postupy u stávajících a u nových zaměstnanců
  • Povinnosti zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance na DPP, kteří nesplňující podmínky účasti na nemocenském pojištění
  • Oznamování skončení zaměstnání zaměstnanců na DPP
  • Tiskopisy a lhůty pro plnění povinností
 3. Změny od 1. 1. 2025
  • Podmínky účasti na nemocenském pojištění a pro placení pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců v režimu oznámené DPP a u ostatních zaměstnanců na DPP
  • Oznamování záměru uplatňovat režim oznámené dohody
  • Postupy zaměstnavatele u zaměstnanců v režimu oznámené dohody
  • Postupy zaměstnavatele u zaměstnanců na DPP, kteří nejsou v režimu dohody
  • Oznamování skončení režimu oznámené dohody
  • Placení pojistného na sociální zabezpečení
  • Tiskopisy a lhůty pro plnění povinností zaměstnavateli u DPP
  • Služby ČSSZ pro zaměstnavatele
 4. Výklad zaměstnání malého rozsahu u DPP
 5. Dotazy