Zpět na výpis kurzů

24/11/2022

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2022 a 2023 - webinář

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Ing. Marta Ženíšková
 • Cena:1890,-
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202247
 • Přihlášky do22.11.2022
 1. Změny v roce 2023 
  • změny od 1. 1. 2023 v návaznosti na průměrnou mzdu (nová hranice příjmu pro povinnou účast na nemocenském pojištění, nové redukční hranice, zvýšení hranice maximálního vyměřovacího základu)
  • sleva na pojistném pro zaměstnavatele z důvodu zaměstnávání zaměstnanců ve zkráceném pracovním úvazku (od 1. 2. 2023) 
  • další schválené nebo připravované změny
 2. Změny v roce 2022 
  • ošetřovné a společná domácnost 
  • prodloužení nástupu na otcovskou 
  • dlouhodobé ošetřovné – inkurabilní stav, potřebná doba hospitalizace, lhůta pro podání žádosti o dlouhodobé ošetřovné
  • oznamování údajů při skončení zaměstnání pro potřeby úřadu práce, žádosti o změnu lhůty pro oznamování nástupů a skončení zaměstnání
 3. Zaměstnání malého rozsahu v příkladech (na příkladu i členů volebních komisí)
 4. Pravděpodobný příjem podle sjednané doby zaměstnání a též u malého rozsahu nebo DPP
 5. Rozhodné období na příloze k žádosti o dávku ve zvláštních případech, vyplňování přílohy u zaměstnání malého rozsahu a DPP
 6. Výklady některých ustanovení, k nimž je nejvíce dotazů
 7. Odpovědi na dotazy