Zpět na výpis kurzů

18/10/2022

Inventarizace majetku a závazků

Akreditace MVČR

Program kurzu:

  1. Inventarizace jako nástroj průkaznosti účetnictví
  2. Druhy inventur
  3. Inventarizační proces a inventarizační činnosti
  4. Inventarizační komise
  5. Inventarizační dokumentace – plán inventur, inventarizační evidence, inventurní soupisy, výsledky inventarizace, inventarizační zpráva
  6. Zjištění z kontrol inventarizace prováděné na příspěvkových organizacích