Zpět na výpis kurzů

11/11/2022

FKSP a sociální fond - zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP - webinář

Akreditace MVČR

 • Lektor:Mgr. Markéta Seidlová
 • Cena:Kč 1.890,-/osobu neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání kurzu
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202242
 • Přihlášky do09.11.2022

Cíl: 

Cílem semináře je objasnit otázky tvorby a použití sociálního fondu u obcí a fondu kulturních a sociálních potřeb v konkrétních podmínkách škol a školských zařízení. Na praktických příkladech ukázat, jak lze využívat finanční prostředky ze sociálního fondu a FKSP, aniž by došlo k porušení právních předpisů. Účastníci budou rovněž upozorněni na nejčastější chyby a omyly. 

Program:

Sociální fond – tvorba a hospodaření

FKSP - vyhláška č. 114/2002 Sb., ve znění vyhlášky pozdějších předpisů

 • Účel fondu a jeho tvorba
 • Vazba na zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Tvorba fondu
 • Způsob hospodaření s fondem
 • Rozpočet fondu
 • Okruh osob, kterým lze plnění z fondu poskytovat
 • Zásady použití prostředků fondu, jednotlivé aktivity 
 • Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování (vyhláška o stravování č. 84/2005 Sb., v platném znění a vyhláška č.430/2001 Sb.)
 • Daňové povinnosti
 • Související předpisy