Zpět na výpis kurzů

20/02/2024

Přiznání k dani z příjmů ÚSC a jejich PO

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Ing. Miroslava Bínová
 • Cena:1.990,-/ osobu, neplaťte předem, faktura bude vystavena v den konání akce
 • Místo konáníKonferenční sál, SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202405
 • Přihlášky do16.2.2024

Program:

 1. Aktuality z finanční správy. Rozsudky soudů týkající se veřejně prospěšných poplatníků.

 2. Podávání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2023 - řešení konkrétních příkladů při vyplňování daňových přiznání se zaměřením na nejčastější chyby u příspěvkových organizací a ÚSC,
  • aplikace změn na základě novel zákona o daních z příjmů – konsolidační balíček,
  • stanovení základu daně u veřejně prospěšných poplatníků,
  • přičitatelné a odčitatelné položky,
   daňově účinné a daňově neúčinné náklady,
  • příjmy osvobozené od daně a související náklady, bezúplatné příjmy
  • slevy na dani,
  • uplatňování a prokazování daňové úspory u veřejně prospěšných poplatníků,
  • uplatnění ztráty.

 3. Zveřejňování účetních závěrek

 4. Diskuse a dotazy