Zpět na výpis kurzů

14/02/2023

Aktuální problematika daně z příjmů právnických osob se zaměřením na ÚSC a příspěvkové organizace pro ZO roku 2022

Akreditace MV ČR

 • Lektor:Ing. Miroslava Bínová
 • Cena:1890,-
 • Místo konáníOn-line
 • Čas9:00 - 14:00
 • Variabilní symbol202307
 • Přihlášky do12.02.2023
 1. Aktuality z finanční správy.
 2. Podávání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2022
  • řešení konkrétních příkladů při vyplňování daňových přiznání se zaměřením na nejčastější chyby u příspěvkových organizací a ÚSC,
  • aplikace změn na základě novel zákona o daních z příjmů,
  • stanovení základu daně u veřejně prospěšných poplatníků,
  • přičitatelné a odčitatelné položky,
  • daňově účinné a daňově neúčinné náklady,
  • příjmy osvobozené od daně a související náklady, bezúplatné příjmy
  • slevy na dani,
  • uplatňování a prokazování daňové úspory u veřejně prospěšných poplatníků,
  • novinky v uplatnění ztráty.
 3. Zveřejňování účetních závěrek
 4. Diskuse a dotazy.