Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky

1. Pořadatel a objednavatel

• Pořadatelem je dle pobočky:

České Budějovice

- Mgr. Gabriela Bauerová, Vzdělávací centrum ČR České Budějovice, se sídlem České Budějovice, Plzeňská 2162/38, PSČ 370 04, IČ: 72114428

- Vzdělávací centrum ČR s.r.o., se sídlem České Budějovice, Resslova 2134/9,
- PSČ 370 04, IČ: 28124618

Jihlava

- Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o., se sídlem Jihlava, Tolstého 1455/2,
PSČ 586 01, IČ: 29228808

Střední Čechy

- Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o., se sídlem Mělník, Sportovní 3203, PSČ: 276 01
IČ: 04845749

• Objednavatelem je návštěvník webu www.vccr.cz, který vyplní své údaje v sekci FAKTURAČNÍ ÚDAJE - OBJEDNAVATEL v přihlášce na seminář


2. Přihlášení na seminář

• Objednavatel přijímá nabídku pořadatele a závazně přihlašuje výše uvedené pracovníky k účasti na této vzdělávací akci.
• Vyplněnou závaznou přihlášku zašle objednavatel přihlašovacím formulářem na našich webových stránkách, poštou nebo emailem do termínu uzávěrky (5 dní před termínem semináře).
• Vaše přihláška je platná po obdržení potvrzovacího mailu.
• Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí.
• Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení telefonicky.
• Při překročení kapacity akce nebo při zrušení akce bude pořadatel o této skutečnosti informovat objednavatele na e-mailové adrese případně telefonu uvedeném v přihlášce. Pokud objednavatel tyto kontaktní údaje nevyplnění, zaniká povinnost pořadatele informovat.
• Nebudou-li řádně přihlášení účastníci z kapacitních důvodů na akci přijati, vrátí pořadatel objednavateli uhrazenou cenu v plné výši.
• Pořadatel nezaručuje vstup na akci účastníkům bez řádně vyplněné přihlášky.
• Odesláním přihlášky dává přihlašovaný účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem.
• Odesláním přihlášky dává objednavatel souhlas k zasílání nabídek vzdělávání pořadatelem. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
• Odesláním přihlášky klient souhlasí s obchodními podmínkami

3. Úhrada

• Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou.
• Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet pořadatele pod variabilním symbolem, který je shodný s číslem semináře.

4. Stornovací podmínky

• Stornovat přihlášku je možné nejpozději 2 pracovní dny před zahájením akce.
• Na akci lze místo přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka.
• Při pozdějším stornování nebo při neúčasti přihlášeného či náhradníka se uhrazená cena nevrací.


5. Daňový doklad


• Daňový doklad bude vystaven v den přijetí platby na účet pořadatele a účastník jej obdrží u prezence v den konání semináře.


6. Ochrana osobních údajů


• Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušnou českou právní úpravou.